Karta uczestnictwa w Wakacyjnym Konkursie Rodzinnym.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami "WAKACYJNEGO KONKURSU RODZINNEGO" organizowanego przez Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach, opisanymi w Regulaminie tego konkursu i zobowiązujemy się je przestrzegać.
Udostępniamy Bankowi Spółdzielczemu w Tarnowskich Górach swoje dane osobowe i wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach dla potrzeb Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach oraz w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, o którym mowa powyżej, a Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.