Rachunki wirtualne - obsługa płatności masowych

Rachunki wirtualne są niezastąpionym narzędziem wspierającym proces automatycznej identyfikacji dłużników wśród takich klientów jak: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, operatorzy telefoniczni, telewizja kablowa i cyfrowa, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy energii i gazu, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, sklepy internetowe itp.

Korzystanie z rachunków wirtualnych daje wiele korzyści, takich jak:

  • pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów;
  • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów;
  • szybka identyfikacja zaległych płatności;
  • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgadniania wpływów;
  • minimalizacja ryzyka powstania błędów związanych z identyfikacją otrzymanych płatności;
  • obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych;
  • generowanie raportów zbiorczych lub dla indywidualnego rachunku wirtualnego;
  • możliwość eksportu danych do pliku i wczytania ich do własnego systemu księgowego.

Płatności przez Internet przy użyciu kart płatniczych

Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach informuje, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych.
W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w systemie kart aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
-wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl,
-podać numer PESEL,
-wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Jeżeli nie dojdzie do Ciebie SMS, Twój numer telefonu podany w Banku jest niepoprawny, skontaktuj się z nami w celu aktualizacji numeru komórkowego.

Za pośrednictwem portalu będzie można dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę,
- zmienić numer telefonu, na który przychodzić będą hasła 3D Secure,
- w przyszłości planujemy uruchomić jeszcze kilka funkcji.

Instrukcja Portalu Kartosfera do pobrania

Strony

Subskrybuj Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach RSS