PSD2

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych. Jej regulacje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych.

Zwiększy się bezpieczeństwo Twoich finansów. Zgodnie z nowymi przepisami określone operacje muszą spełnić wymóg tzw. silnego uwierzytelnienia (SCA, z ang. Strong Customer Authentication). Oznacza to dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości Klienta, np. przy pomocy danych do logowania oraz kodu jednorazowego.

zachowaj ostrożność i nie przekazuj nikomu swoich danych do logowania i autoryzacji - certyfikowani dostawcy usług (TPP) powinni korzystać ze specjalnego interfejsu dostępowego, dlatego nie będą wymagali od Ciebie żadnych poufnych informacji.

zanim wyrazisz zgodę na wybraną usługę świadczoną przez TPP, upewnij się, czy dana instytucja/podmiot jest certyfikowanym dostawcą usług zarejestrowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego

Gwarantujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wykorzystujemy skuteczne metody szyfrowania danych i zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem.

TPP Wskaźniki

Tags: