Wskaźniki PSD2

API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.12.2019 r. – 13.03.2020 r. 99,74 0,26 99,74 0,26
14.03.2020 r. – 13.06.2020 r. 99,34 0,66 99,36 0,64
14.06.2020 r. – 13.09.2020 r. 99,57 0,43 99,52 0,48
14.09.2020 r. – 13.12.2020 r. 99,76 0,24 99,76 0,24
14.12.2020 r. – 13.03.2021 r. 100 0 99,98 0,02