Przekazy zagraniczne

Kod SWIFT Banku

Klienci spodziewający się otrzymania przekazów z zagranicy powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

1. adresat przekazu: Bank BPS S.A., kod SWIFT-owy: POLUPLPR,

2. numer rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL").