PSO

Nasz Bank, wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom, stworzył specjalny Program Systematycznego Oszczędzania, pozwalający Ci już teraz zatroszczyć się o spełnienie Twoich przyszłych marzeń. Oszczędzając co miesiąc nawet drobne kwoty, których braku nie odczujesz w budżecie domowym, możesz po zakończeniu Programu sfinansować większe wydatki, bowiem Twoje oszczędności zyskają dzięki oprocentowaniu opartemu o indeks giełdowy WIBID. W ten sposób masz gwarancję znaczącego zysku finansowego ze swojej inwestycji.