Historia Banku

Każdy z nas ma swoją historię. Idziemy przez czas niosąc nasze małe i duże zwycięstwa i porażki, wspierani przez swoje rodziny i przyjaciół. Mamy chwile smutku, ale i wielkiej radości, które są tym cenniejsze im bardziej możemy się nimi dzielić.
Nasz Bank także ma swoją historię. Historię, na którą składają się wydarzenia, losy i życiorysy ludzi zaangażowanych w jego tworzenie. Tą drogą chcemy podzielić tą chwilą radości i dumy z Naszego Banku z tymi wszystkimi, którzy przez te wszystkie wspólne lata stali się naszą spółdzielczą rodziną.

Człowiek musi mieć dom, a to coś więcej niż budynek i cztery ściany. Dom to poczucie wolności i przynależności, bez których nie można żyć pełnią życia. Nasz Bank swój pierwszy dom otrzymał w 1912 roku, a był to piękny budynek nr 14, stojący po dziś dzień przy tarnogórskim rynku.

Rynek 14.jpg

Od początku istnienia Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach był placówką o polskich korzeniach, z polskim kapitałem i polską kulturą organizacyjną.

Miarą człowieka nie jest jego zdolność do upadku, a siła ducha by powstać. I tak w 1946 roku, dzięku ludziom pełnym uporu i charakteru, Nasz Bank potrafił odbudować się w nowym domu, mieszczącym się w tarnogórskim Ratuszu. I chociaż zmieniały się czasy, a przyjaciele odchodzili, w ich miejsce przybywali nowi, dokładając swoją cząstkę do wspólnej skarbnicy spuścizny duchowej. Nasz Bank dorastał, stając się bankiem o stabilnych fundamentach, tak organizacyjnych jak i kapitałowych.

Rynek Ratusz.jpg

Człowiek może dużo sam zmienić w swoim życiu, znacznie częściej jednak to historia zmienia bieg ludzkich losów. Słabym i chwiejnym zabraknie wówczas nadziei, ale niektórzy podejmą wyzwanie. Bo nawet jeśli odbiorą ludziom dom, to zabiorą tylko ściany, które da się odbudować. Dom nosi się w sobie. I dlatego, kiedy w 1993 roku trzeba było zmienić siedzibę, szybko znaleźliśmy nową i odtąd jesteśmy już naprawdę u siebie w pięknym domu przy ulicy Bytomskiej 6.

Bytomska6.jpg

Jest tu dość miejsca dla każdego, a nasza rodzina, jak każda inna, wspólnie przeżywa tu swoje chwile zwątpienia i chwały, smutku i radości dzieląc się ze sobą i wspierając się nawzajem. W takiej rodzinie warto być.

26 sierpnia 1912 roku nastąpiło wpisanie do rejestru sądowego, i jest to data uważana za początek powstania banku. Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach jest jedynym bankiem w naszym mieście z całkowicie polskim kapitałem. Pierwsza siedziba banku mieściła się w budynku numer 14 - stojącym po dziś dzień na tarnogórskim rynku, aktualnie jest tam Bank PKO. Podczas okupacji Bank zlikwidowano. Odrodził się wkrótce po wojnie Bank Ludowy. Pierwszym dokumentem z lat powojennych jest zaświadczenie z dnia 16 lutego 1945 roku, wydane przez Śląski Urząd Wojewódzki, które upoważnia pana Władysława Rowińskiego do zabezpieczenia mienia po niemieckich bankach spółdzielczych. Pierwsze posiedzenie Zarządu i Rady Nadzorczej odrodzonego po wojnie Banku Ludowego w Tarnowskich Górach odbyło się 12 marca 1945 roku. Zebrani jednocześnie postanowili wznowić działalność Banku Ludowego – Spółdzielnia w Tarnowskich Górach, w gmachu Ratusza przy ul. Rynek. Dzięki ludziom pełnym uporu i charakteru w roku 1946, bank odbudowano w nowym domu, przy tarnogórskim Ratuszu. W roku 1950 rozporządzeniem Ministra Skarbu nr 3 z dnia 4 stycznia 1950 roku Bank Ludowy – Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną w Tarnowskich Górach, został przekształcony na Gminną Kasę Spółdzielczą w Tarnowskich Górach z odpowiedzialnością udziałami. W roku 1956 Walne Zgromadzenie Delegatów podjęło decyzję o zmianie nazwy na Kasa Spółdzielcza w Tarnowskich Górach. Terenem działalności były Boruszowice, Nakło Śląskie, Repty, Rybna, Strzybnica, Świerklaniec, Żyglin i miasto Tarnowskie Góry. W wyniku postanowień Ustawy z dnia 29 maja 1957 roku o zmianie dekretu o reformie bankowej z 1948 roku, na Walnym Zjeździe Delegatów – członków Kasy Spółdzielczej w Tarnowskich Górach w dniu 1 czerwca 1958 roku uchwalono nazwę Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Tarnowskich Górach. Rok 1973 to kolejna zmiana nazwy banku. Zmiany w Statucie zaproponowano w dniu 20 maja na Zebraniu przedstawicieli. Nazwę zmieniono wówczas na Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach. Terenem działania były wtedy Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Nakło Śląskie i Strzybnica. Przez osiemdziesiąt lat działalności Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach z losem banku splotły się losy ludzi, którzy przyczynili się do jego przetrwania przez różne okresy w dziejach narodu i państwa. Poświecili wiele lat życia dla kształtowania właściwej opinii tej instytucji w regionie, dla zdobycia zaufania klientów, oraz dla uzyskania oczekiwanych efektów ekonomicznych. Od roku 1949 do 1992 siedzibą był Ratusz Miejski. W roku 1992 Urząd Miasta zaproponował przeniesienie do pomieszczeń po Wydziale Paszportowym, przy ulicy Bytomskiej 6. Tak więc 2 października 1992 roku został podpisany akt notarialny na zakup lokalu. Od tej pory jest to siedziba Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach. 12 grudnia 1992 roku bank przystąpił do zrzeszenia w Gospodarczym Banku Południowo – zachodnim Spółka Akcyjna we Wrocławiu. 3 maja 1993 roku nastąpiło otwarcie nowego lokalu Banku i uroczyste przecięcie wstęgi przez ówczesnego Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Powstawały także nowe placówki. W 1996 roku uruchomiono działalność punktu kasowego obsługującego Rejonowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, przy ulicy Towarowej. Miał on w swojej ofercie pełną gamę produktów i usług bankowych. W dniu 8 maja 1996 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęto Uchwałę upoważniającą Zarząd do załatwienia wszelkich formalności związanych z zakupem budynku, gruntu i wyposażenia po upadłym Banku Spółdzielczym w Zbrosławicach w drodze przetargu od syndyka masy upadłości. Placówka w Zbrosławicach stała się oddziałem Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach w 1996 roku. Pierwsze lata nie należały do najłatwiejszych, jednak po latach chudych Oddział w Zbrosławicach stał się bardzo ważną placówką Banku. W roku 2001, który był rokiem szczególnym w historii banku, otwarto dwie placówki w Nakle Śląskim, i w Strzybnicy. Obecnie żadna z placówek nie pamięta skromnych początków. Obydwie wyposażone są w bankomaty, a dzięki efektywnemu systemowi przesyłu danych i kompetentnym pracownikom, mogą oferować usługi na najwyższym poziomie technologicznym. Lata kolejne to systematyczny, energiczny rozwój banku. Rozszerzenie oferty i usług bankowych. Bank wychodzi naprzeciw potrzebom klientów. Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach zawsze zajmował szczególną pozycję w powiecie tarnogórskim. Nie jest to jednak nic dziwnego, rośnie i rozwija się razem z nim. Ze swoimi placówkami jest silniejszy, a dzięki technologii skuteczniejszy. Wprowadza się nowe produkty, technologie i coraz wyższe standardy obsługi. Realizując nowe pomysły, które przynosi życie. Rosną wymagania wobec Banku, trzeba im sprostać, chcąc rozwijać się nie tylko jako instytucja finansowa, ale przede wszystkim jako otwarta na ludzi i ich potrzeby organizacja. Możliwość uczestnictwa w takim przedsięwzięciu jest wielkim wyzwaniem.