Wsparcie dla Klientów w związku z koronawirusem

Wsparcie dla Klientów


Klienci indywidualni

Jeżeli jesteś Klientem indywidualnym Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach, a Twoja sytuacja finansowa znacząco pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa, to masz możliwość skorzystania ze specjalnej oferty, dzięki której będziesz mógł zawiesić raty swojego kredytu.

Zakres wsparcia

Masz możliwość zawieszenia spłaty rat swojego kredytu. Zwieszenie może dotyczyć rat:

 • kapitałowo-odsetkowych
 • kapitałowych
 • odsetkowych

Zawieszenie może obejmować maksymalnie okres 3 miesięcy

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Co się dzieje z odroczonymi ratami?

Odroczenie terminu spłaty może spowodować:

wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany okres odroczenia (w tym przypadku konieczne będzie podpisanie z Tobą aneksu do umowy kredytowej),
pozostawienie okresu kredytowania bez zmian.

Jak złożyć wniosek o odroczenie raty?

Wniosek o odroczenie spłaty raty możesz złożyć:


Przedsiębiorcy, rolnicy, wspólnoty mieszkaniowe

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rolnikiem lub zarządzasz wspólnotą mieszkaniową i odczuwasz niekorzystne skutki finansowe z powodu epidemii koronawirusa, sprawdź jakie rozwiązania ma dla Ciebie Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach.

Zakres wsparcia

Masz możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu:

 • kapitałowo-odsetkowych
 • kapitałowych– odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
 • odsetkowych

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, a o decyzji zostaniesz powiadomimy niezwłocznie.

Co się dzieje z odroczonymi ratami?

Odroczenie terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany okres odroczenia,
 • równomierne powiększenie pozostałych rat po okresie prolongaty o odroczone płatności,
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazową w uzgodnionym terminie

Jak złożyć wniosek o odroczenie raty?

Wniosek o odroczenie spłaty raty możesz złożyć:

Co w przypadku gdy kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK?

Jeżeli kredyt jest zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego i wnioskujesz o wydłużenie okresu kredytowania, złóż równolegle stosowny wniosek o udzielenie gwarancji BGK wraz z załącznikami, który uwzględni wydłużenie okresu kredytowania i gwarancji.

W jaki sposób dokonywane są zmiany w umowie?

Jeżeli Twój wniosek o droczenie spłaty raty zostanie rozpatrzony pozytywnie, to zawieszenie może przybrać dwie formy:

 • bez konieczności zawierania aneksu do umowy kredytu (dotyczy przypadku, gdy odroczenie terminu spłaty kredytu nie będzie skutkowało wydłużeniem okresu kredytowania),
 • z zawarciem aneksu do umowy kredytu (dotyczy przypadku, gdy odroczenie terminu spłaty kredytu będzie skutkowało wydłużeniem okresu kredytowania).