Rachunki wirtualne - obsługa płatności masowych

Rachunki wirtualne są niezastąpionym narzędziem wspierającym proces automatycznej identyfikacji dłużników wśród takich klientów jak: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, operatorzy telefoniczni, telewizja kablowa i cyfrowa, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy energii i gazu, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, sklepy internetowe itp.

Korzystanie z rachunków wirtualnych daje wiele korzyści, takich jak:

  • pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów;
  • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów;
  • szybka identyfikacja zaległych płatności;
  • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgadniania wpływów;
  • minimalizacja ryzyka powstania błędów związanych z identyfikacją otrzymanych płatności;
  • obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych;
  • generowanie raportów zbiorczych lub dla indywidualnego rachunku wirtualnego;
  • możliwość eksportu danych do pliku i wczytania ich do własnego systemu księgowego.