reklamacje

Reklamacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach

Każdy Klient Banku ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub jego działalności. Rozpatrywanie reklamacji Klientów odbywa się zgodnie z Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, a w odniesieniu do osób fizycznych dodatkowo wg postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

1. Forma złożenia skargi / reklamacji:

Subskrybuj RSS - reklamacje